Obavijest o privremenom prestanku rada mobilnog reciklažnog dvorišta u Grabriku

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta mobilno reciklažno dvorište u Grabriku privrememeno prestaje s radom do stvaranja povoljnijih uvjeta.

Do ponovnog početka rada mobilnog reciklažnog dvorišta, građani kao i do sad, imaju mogućnost različite vrste opasnog i neopasnog otpada besplatno odložiti u Reciklažno dvorište na Ilovcu.

Reciklažno dvorište na Ilovcu radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 6 do 14 sati.

Podsjećamo, neopasni otpad su primjerice: ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklena ambalaža, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva  ulja i masti, deterdženti.

Opasni otpad: boje ili lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, filterski materijali, onečišćene krpe, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifrizi, električna i elektronička oprema….

Skip to content