Radno vrijeme Odlagališta i reciklažnog dvorišta

___________________________________________________________________________________________________________________________

ODLAGALIŠTE OTPADA

Odlagalište otpada Ilovac na postojećoj je lokaciji od 1978. godine, i prostire se na površini od 18 hektara. Jedan dio odlagališta je saniran, dijelom je izgrađen sustav za aktivno otplinjavanje sa sagorjevanjem odlagališnog plina na visokotemperaturnoj baklji. Odlagalište je trenutno u fazi provođenja sanacije i zatvaranja uz odlaganje novonastalog otpada do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori.

                                                                     

 

 

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                         

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ILOVCU

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada koji građani mogu dovesti i bez naknade odložiti u Reciklažno dvorište.

reciklažno ulaz reciklažno in

VIDEO:

________________________________________________________________________________________________________________________________

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MALA ŠVARČA

Reciklažno dvorište Mala Švarča (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a), opremljeno je za skladištenje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.

 

VIDEO:

________________________________________________________________________________________________________________________________

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PLAN ZA 2024.

VELJAČA – OVDJE

TRAVANJ – OVDJE

TRAVANJ – IZMJENE! (17. travnja – neradni dan) – OVDJE

LIPANJ – OVDJE

KOLOVOZ – OVDJE

LISTOPAD – OVDJE

PLAN ZA 2023.

VELJAČA – OVDJE

TRAVANJ  OVDJE 

LIPANJ – OVDJE

KOLOVOZ – OVDJE

LISTOPAD – OVDJE