Category Archives: Vijesti naslovnica

EU projekt “Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni”: održana edukativna radionica u MIOŠ-u

U sklopu provedbe EU projekta “Nabava specijalnog komunalnog vozila smetlar dvokomorni za potrebe Čistoće d.o.o. Karlovac”, poslije Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac, Čistoća je danas organizirala edukativnu radionicu o odvajanju otpada i za učenike Mješovite industrijsko – obrtničke škole.

PREUZIMANJE  VRTNIH KOMPOSTERA I VREĆICA ZA BIOOTPAD I UTORKOM I ČETVRTKOM OD 17 DO 20 SATI

Vrećice za biootpad, predstavnici stanara u zgradama kolektivnog stanovanja i korisnici u individualnom stanovanju koji su dobili smeđe spremnike, mogu preuzeti na Reklamacijama u Čistoći d.o.o. Karlovac (Gažanski trg 8 – radni krug tvrtke): ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14.30 sati, a utorkom i četvrtkom i od 17 do 20 sati. U […]

Započela podjela vrtnih kompostera

Čistoća Karlovac je u petak, 6. svibnja započela s podjelom vrtnih kompostera. Prve kompostere, od ukupno njih 3000, dobili su zainteresirani građani s područja Mjesnog odbora Borlin. Prilikom podjele, dijeljeni su i informativni letci o kompostiranju, a građani su također imali priliku i u izravnom razgovoru s djelatnicima Čistoće doznati informacije o kompostiranju. Podjeli je […]

Info o podjeli vrećica za biootpad

Čistoća d.o.o. Karlovac osigurala je novu količinu biorazgradivih vrećica za odlaganje biootpada u smeđe spremnike. Ovom prilikom pozivamo: – predstavnike stanara u zgradama kolektivnog stanovanja (koji mogu opunomoćiti i svog predstavnika da preuzme vrećice za svoje stanare) kao – i korisnike u individualnom stanovanju koji su dobili smeđe spremnike da preuzmu biorazgradive vrećice za biootpad […]

PRESS konferencija: podjela vrtnih kompostera i vrećica za biootpad

Početak podjele vrtnih kompostera te početak podjele biorazgradivih vrećica za odlaganja biootpada u smeđe spremnike, bile su teme konferencije za novinare održane u ponedjeljak, 02. svibnja. Ovih dana, u dogovoru s mjesnim odborima, započet će podjela 3000 vrtnih kompostera. “Na taj način građani će moći kod kuće proizvoditi kompost koji mogu koristiti u svojim vrtovima. […]

PRETHODNO JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

Sukladno članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN RH broj 84/2021) Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti prethodno javno savjetovanje o prijedlogu Cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge. U privitku su dani: Prijedlog Cjenika Obrazloženje cijene […]

Skip to content