PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA 

_________________________________________________________________

USLUGE LIJEČNIČKOG SISTEMATSKOG PREGLEDA DJELATNIKA ČISTOĆE d.o.o. Karlovac (31.05.2023.)

Poziv za dostavu ponuda – OVDJE

Dokumentacija o nabavi – OVDJE

_________________________________________________________________

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆIH RASVJETNIH TIJELA SA LED RASVJETNIM TIJELIMA

Poziv za dostavu ponuda – OVDJE

Dokumentacija o nabavi – OVDJE 

Troškovnik – OVDJE 

__________________________________________________________________

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ODLAGALIŠNIM PLINSKIM SUSTAVOM I MOBILNOM NAFTNOM PUMPOM SA TEHNIČKOM PODRŠKOM

Poziv za dostavu ponuda – OVDJE

Dokumentacija o nabavi – OVDJE

Troškovnik – OVDJE 

__________________________________________________________________

GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU PODNE OBLOGE U GARDEROBI DJELATNIKA I UREDA NA ODLAGALIŠTU KOMUNALNOG OTPADA ILOVAC

Poziv za dostavu ponuda – OVDJE

Dokumentacija o nabavi – OVDJE

Troškovnik uređenje podne obloge – OVDJE

_________________________________________________________________

USLUGA NAJMA RADNIH STROJEVA

Poziv za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave – OVDJE

Dokumentacija o nabavi – OVDJE

Troškovnik najam radnih strojeva Grupa 1 – OVDJE

Troškovnik najam rovokopača Grupa 2 – OVDJE

___________________________________________________________________

GRAĐEVINSKI RADOVI UREĐENJA PROSTORA U ODJELU KORISNIČKE PODRŠKE I NA KATU UPRAVE TE UREDU MEHANIČKE RADIONICE NA LOKACIJI GAŽANSKI TRG 8 

Dokumentacija o nabavi građevinskih radova – OVDJE

NACRT – OVDJE

Troškovnik – OVDJE

___________________________________________________________________

ZAŠTITNA OBUĆA

Dokumentacija o  nabavi – OVDJE

Troškovnik – OVDJE