Čišćenje (strojno i ručno), te pranje autocisternama osnovne su djelatnosti ove radne jedinice.

Društvo se brine o čistoći svih javnih prometnih površina na području grada Karlovca, za čije održavanje ugovara dinamiku te učestalost ponavljanja radnih operacija sa Gradom Karlovcem.

Za potrebe ove djelatnosti koriste se dvije autocisterne, tri motorne čistilice, te 12 uličnih čistača koji svaki radni dan obilaze grad te ručno uklanjaju nepropisno odložen sitni otpad, i prazne više od 500 uličnih košarica postavljenih po cijelome gradu. Neradnim danima dva dežurna čistača u jutarnjoj smjeni obilaze grad te interveniraju na mjestima gdje je potrebno.

Društvo također održava čistoću u dva komunalna objekta u vlasništvu Grada, i to u pothodniku u Ulici kralja Tomislava te u javnom WC-u na Trgu bana Jelačića.