RASPORED PRIMOPREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, PAPIRA, PLASTIKE I BIOOTPADA ZA 2024. GODINU

GRADSKE ČETVRTI

BANIJA – OVDJE

DUBOVAC – OVDJE

GRABRIK – OVDJE

MOSTANJE – OVDJE

RAKOVAC – OVDJE

TURANJ – OVDJE

DREŽNIK – HRNETIĆ – OVDJE

GAZA – OVDJE

LUŠČIĆ – JAMADOL – OVDJE

NOVI CENTAR – OVDJE

ŠVARČA – OVDJE

ZVIJEZDA – OVDJE

MJESNI ODBORI

POPOVIĆ BRDO – OVDJE

CEROVAC VUKMANIĆKI – OVDJE

GORNJE MEKUŠJE – OVDJE

GRADAC – OVDJE

KAMENSKO – OVDJE

LADVENJAK-SELIŠĆE – OVDJE

MAHIČNO-TUŠKANI – OVDJE

MALA ŠVARČA – OVDJE

POKUPSKA DOLINA – OVDJE

SJENIČAK-UTINJA – OVDJE

ŠIŠLJAVIĆ – OVDJE

VELIKA JELSA – OVDJE

ZADOBARJE – OVDJE

BORLIN – OVDJE

DONJE POKUPJE – OVDJE

GORNJE STATIVE – OVDJE

KABLAR – OVDJE

KNEZ GORICA – OVDJE

LOGORIŠTE – OVDJE

MALA JELSA – OVDJE

ORLOVAC – OVDJE

REČICA – OVDJE

SKAKAVAC – OVDJE

TUŠILOVIĆ – OVDJE

VUKMANIĆ – OVDJE

ZAGRAD-KALVARIJA-VUČJAK – OVDJE

 

______________________________________________________

2023. GODINA

RASPORED PRIMOPREDAJE

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, PAPIRA, PLASTIKE I BIOOTPADA ZA 2023. GODINU

Napomena: raspored u primjeni od 2. svibnja 2023.

GRADSKE ČETVRTI

Banija – OVDJE

Dubovac – OVDJE

Grabrik – OVDJE

Mostanje – OVDJE

Rakovac – OVDJE

Turanj – OVDJE

Drežnik – Hrnetić – OVDJE

Gaza – OVDJE

Luščić – Jamadol – OVDJE

Novi Centar – OVDJE

Švarča – OVDJE

Zvijezda – OVDJE

MJESNI ODBORI

Popović brdo – OVDJE

Cerovac Vukmanićki – OVDJE

Gornje Mekušje – OVDJE

Gradac – OVDJE

Kamensko – OVDJE

Ladvenjak – Selišće – OVDJE

Mahično – Tuškani – OVDJE

Mala Švarča – OVDJE

Pokupska dolina – OVDJE

Sjeničak – Utinja – OVDJE

Šišljavić – OVDJE

Velika Jelsa – OVDJE

Zadobarje – OVDJE

Borlin – OVDJE

Donje Pokupje – OVDJE

Gornje Stative – OVDJE

Kablar – OVDJE

Knez Gorica – OVDJE

Logorište – OVDJE

Mala Jelsa – OVDJE

Orlovac – OVDJE

Rečica – OVDJE

Skakavac – OVDJE

Tušilović – OVDJE

Vukmanić – OVDJE

Zagrad – Kalvarija – Vučjak –  OVDJE

_______________________________________________________________________________