Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 160/2016 i 114/2022) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost iznad 26.540,00 eura odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad 66.360,00 eura, javni naručitelj objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Republike Hrvatske te se stoga upućuju svi zainteresirani na stranicu EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) radi preuzimanja dokumentacije za nadmetanje i pripreme ponude. Na istim se stranicama vodi i evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, kao i eventualnih kasnijih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.