O poslovanju, infrastrukturi za odvajanje otpada, predstojećim aktivnostima

“…. Čistoća posluje stabilno, uspjeli smo to i uvjetima pandemije kad smo imali povećanje troškova uzrokovane pandemijom, zahvaljujući dobroj unutarnjoj preraspodjeli poslova i organizaciji.”

Poslovanje u prethodnom razdoblju, kao i tekuće poslovanje – bile su teme konferencije za novinare održane 9. veljače na prostoru Reciklažnog dvorišta Mala Švarča.

Kako je u uvodnom dijelu istaknuo direktor Čistoće, sve aktivnosti tvrtke usmjerene su na stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za odvajanje otpada. Međutim, na samom početku se posebno osvrnuo i istaknuo značaj djelatnika čijim angažmanom je izrazio zadovoljstvo, a pogotovo onih koji su svakodnevno na terenu, odnosno u operativi.  „Sukladno našim mogućnostima i preporukama epidemiologa napravili smo takvu organizaciju posla kojom je, uz korištenje svih preventivnih mjera, zaštićeno zdravlje djelatnika, i ujedno su se sve aktivnosti Čistoće odvijale bez prekida. Zahvaljujem ovom prilikom djelatnicima Čistoće koji su svakodnevno na našim ulicama, na angažmanu“, rekao je direktor Čistoće te dodao kako se u odnosu na 2017. godinu broj djelatnika nije povećavao odnosno ostao je isti te ih je 1. siječnja 2021. bilo 144.

Polić je istaknuo kako je Čistoći vrlo važna komunikacija s građanima.  Zahvalio je na pohvalama, ali i kritikama, jer, kako je rekao, one su realni orijentir „sa terena“, kako poboljšati rad.

Govoreći o održavanju čistoće javnih prometnih površina (javne higijene) podsjetio je kako se te aktivnosti provode prema Programu održavanja javne higijene Grada Karlovca. Prema tom Programu, pranje i strojno čišćenje provode se počevši od 1. travnja do konca studenog. Međutim, djelatnici Čistoće su tijekom cijele godine na terenu, a strojno čišćenje provodi se i izvan ovih spomenutih datuma.

Budući građani zbog situacije s koronom češće provode vrijeme vani, te koriste tako i priliku za ispijanje napitaka, Čistoća je na pojedinim punktovima koji su detektirani kao okupljalište većeg broja građana, postavila dodatne spremnike za otpad od tih napitaka, i naravno, povećala broj pražnjenja svih spremnika, kao i čišćenje površina oko njih. „Molimo ovom prilikom građane da u što većoj mjeri koriste koševe uz javne prometne površine i spremnike kako bi nam grad bio što čišći i ljepši“, pozvao je direktor Čistoće građane.

Unatoč situaciji s COVID 19, niti u jednom trenutku odvoz miješanog komunalnog otpada nije doveden u pitanje, i ta se aktivnost svakodnevno prema planu provodila i provodi. Čistoća ima oko 21 tisuću korisnika fizičkih osoba i oko 1500 pravnih osoba.

Govoreći o odvozu glomaznog otpada, podsjetio je kako građani grada Karlovca imaju pravo jednom godišnje naručiti veliki kontejner i besplatno odložiti glomazni otpad. Odvoz glomaznog otpada može se naručiti putem e-obrasca na web-u Čistoće.  Interes građana za odvoz glomaznog otpada je velik, pa tako ilustracije radi riječ je o 766 tona odloženog glomaznog otpada u 2017. godini, i usporedbe radi 1.350 tona u 2020. godini.

Na konferenciji je spomenut i segment čišćenja divljih odlagališta. I nadalje ih ima, međutim, količine otpada prikupljene na njima manje su odnosu na prethodno razdoblje. Primjerice, u 2017. godini bilo je 159 tona otpada, a u 2020. godini 23 tone otpada.

„Sve ove godine Čistoća pravovremeno izvršava obveze prema zaposlenicima, kreditnim institucijama, državi te dobavljačima. Čistoća posluje stabilno, uspjeli smo to i uvjetima pandemije kad smo imali povećanje troškova uzrokovane pandemijom, zahvaljujući dobroj unutarnjoj preraspodjeli poslova i organizaciji. Prošle godine smo u dva navrata djelatnostima kojima je bio ograničen rad uslijed Odluke Stožera, omogućili oslobađanje plaćanja usluga“, rekao je o poslovanju u prethodnom razdoblju direktor Čistoće Tomislav Polić.

U proteklom četverogodišnjem razdoblju investirano je u nabavu specijalnih komunalnih vozila cca 5 milijuna kuna: nabava specijalnog vozila autosmetlara s teleskopskom rukom, nabava teretno kombi-kiper vozila, nabavljen kompaktor, nabavljeno malo teretno vozilo, nabavljen mini smećar, izvršene dvije kompletne reparacije autocisterni.

Po pitanju stvaranja pretpostavki za odvajanje otpada u prethodnom razdoblju direktor Čistoće je spomenuo: instaliranje setova polupodzemnih kontejnera za papir, plastiku i MKO u užem središtu grada, podjelu vrtnih komposteri za 1300 kućanstava u 6 gradskih četvrti te dva mjesna odbora. Uz postojeće reciklažno dvorište na Ilovcu koje je građanima na raspolaganju od 2016. godine i u kojem mogu odložiti 48 vrsta otpada od čega 22 vrste opasnog, od 2017. godine građanima je, prema rasporedu, na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište (investicija od 275.000 kn od čega je 60 posto osigurala Čistoća, a 40 posto Fond) a od listopada 2019. i Reciklažno dvorište Mala Švarča (u okviru Projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Karlovca“. Ukupna vrijednost projekta 1,570.025 kn, od čega su sredstva Grada 235.503 kn. Na 20 lokacija postavljeni su kontejneri za tekstil – zajednička investicija Grada i Ministarstva graditeljstva u iznosu od 119.687 kn od čega je Ministarstvo sufinanciralo 70.000 kn. Nadalje, građani pojedinih mjesnih odbora i gradskih četvrti u sklopu pilot-projekt imaju mogućnost odvajanja papira i plastike u vrećicama: GČ Drežnik – Hrnetić, GČ Banija, GČ Dubovac, GČ Luščić – Jamadol i MO Borlin, a dio odvaja papir u kantama od 120 litara (GČ Drežnik – Hrnetić, GČ Dubovac, GČ Luščić – Jamadol, Grabrik). Do sad je postavljeno (prošle godine) 80  zvona za staklo te 500 kontejnera od 1100 litara od kojih je 250 za papir, a 250 za plastiku. Riječ je o spremnicima nabavljenim u sklopu Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a kojeg provode nadležno Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Karlovcem i tvrtkom Čistoća. Također, nabavljeno i postavljeno 215 postolja za kontejnere – 170.925 kn.

U suradnji s Gradom Karlovcem, građanima je omogućeno odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, u količini većoj od 200 kg, bez naknade (2020.). U razdoblju listopad – prosinac 2020. godina odloženo je 207,21 t.

Govoreći o aktivnostima u 2021. godini Polić je rekao kako je planiran dolazak i podjela 21 tisuće spremnika za papir i plastiku manjeg volumena te 1 100 spremnika za bio otpad – navedeni spremnici su također iz Projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a kojeg provode nadležno ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Karlovcem i tvrtkom Čistoća. Vrijednost projekta 6.111.333 kn, od čega Grad Karlovac 916.700 kn

U 2021. započeti su postupci nabave, procijenjene ukupne vrijednosti oko 12 milijuna kuna, a njihova realizacija očekuje se  tijekom ove i 2022. godine. Direktor Čistoće je izdvojio: nabavu specijalnog komunalnog vozila autosmetlara (Čistoća je prošla na Natječaju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za to vozilo i sad je pred potpisivanjem Ugovora; ukupan iznos oko 1,8 mil kn); nabavu 2 specijalna komunalna vozila autosmetlara s potisnom pločom; specijalnog vozilo autosmetlara za bio otpad; specijalnog vozila navlakača sa integriranom dizalicom; 2 specijalna vozila autopodizača te mini dvokomornog smećara.

Direktor Čistoće Tomislav Polić osvrnuo se i na količine odvojeno prikupljenog otpada na reciklažnim dvorištima. Na RD Ilovac je u 2019. prikupljeno  183,795 t, a 2020. godine 595,07 t. Količina odvojeno prikupljenog otpada na RD Mala Švarča (počelo raditi u listopadu 2019.), u 2020. godini iznosi 404,13 t. Ukupne količine odvojeno prikupljenog iskoristivog otpada: 2017. godina: 649,88 t, 2020. godina: 1231,28 t.

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić pozitivnom je ocijenio dosadašnju realizaciju stvaranja pretpostavki za odvajanje otpada te je najavio kako se postavljanje infrastrukture za odvajanje komunalnog otpada i nadalje planira iz sredstava EU i Fonda za zaštitu okoliša.  Ovom prilikom je podsjetio i da je još 2019. godine potpisan Ugovor o darovanju kojim Ministarstvo državne imovine Gradu Karlovcu u vlasništvo prenosi zemljište Odlagališta za potrebne sanacije i uređenja.

 

Skip to content