Odlagalište otpada Ilovac

PODNIJET ZAHTJEV ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, ČISTOĆA d.o.o. Karlovac podnijela je zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za Odlagalište Ilovac. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode dalo je informaciju o navedenom zahtjevu:
Skip to content