Category Archives: Nekategorizirano

Upute građanima kako ostvariti financijsku i drugu pomoć potrebnu uslijed pandemije koronavirusa

8. travnja 2020. godine gradonačelnik Grada Karlovca donio je Odluku o pomoći građanima grada Karlovca koji su se našli u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji izazvanoj pojavom epidemije koronavirusa (COVID-19). Odluku kao i zahtjev za pomoć (Obrazac 1) i ostalu pripadajuću dokumentaciju (Obrazac 2-Izjava i Obrazac 3-Popis dokumentacije) preuzmite ovdje. Za sve informacije na raspolaganju vam stoji Upravni […]

Informacije o radu Reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

Građani grada Karlovca mogu opasni i neopasni otpad dovesti i besplatno odložiti u Reciklažno dvorište na Ilovcu (Zagrebačka 17d). Na uređenoj površini od 4 210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 48 vrsta otpada. Građani tako mogu u Reciklažno dvorište na Ilovcu besplatno odložiti: fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, boje, […]

Od idućeg tjedna odvoz glomaznog i na zahtjev

Uz postojeću mogućnost – besplatan odvoz glomaznog otpada prema rasporedu po gradskim četvrtima i mjesnim odborima, građani grada Karlovca od idućeg tjedna imaju mogućnost zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada i putem zahtjeva. Obrasci zahtjeva (obrazac za građane koji žive u obiteljskim kućama te obrazac za građane koji žive u stambenim zgradama), dostupni su na našoj […]

Odvoz glomaznog otpada: od idućeg tjedna i prema rasporedu i na zahtjev

Veći broj divljih deponija, te vezano uz to povećan trošak za njihovo uklanjanje, povod su ponovnog uvođenja besplatnog odvoza glomaznog otpada putem zahtjeva građana. O toj je temi, kao i o aktivnostima postavljanja bar kodova i čipova na spremnike za miješani komunalni otpad, na konferenciji za novinare održanoj u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu, govorila direktorica […]

Grad Karlovac dobrim projektom osigurao EU novac za edukaciju o odvajanju otpada

Grad Karlovac primio je obavijest o odobrenju  projektnog prijedloga izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Pametno odloži#BoljiKarlovac složi“, vrijednosti 1.2 milijuna kuna.  Gradu Karlovcu odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1. 014.349,62 kuna, a preostali iznos sredstava točnije 179.002 kuna financirat će Grad Karlovac. Vrijeme provedbe projekta je 20 mjeseci od potpisivanja ugovora. – […]

Akcija čišćenja na Korani

U subotu, 21. travnja, uoči Dana planeta Zemlje, održana je akcija čišćenja desne obale Korane, od slapa do drvenog mosta. Akciju je organizirala Coca Cola Hrvatska uz angažman Udruge za lokalni razvoj turbina promjena, a podržali su je Grad Karlovac i Karlovačka županija. U akciji čišenja sa suradnicima su sudjelovali i ministar zaštite okoliša i […]

Skip to content