Niste sigurni koji otpad odložiti u plavi, žuti ili smeđi spremnik? Pogledajte u letak :)

Za one koji još uvijek nisu sigurni koja vrsta otpada se odlaže u plavi, žuti ili smeđi spremnik, 🤔 ili se samo žele podsjetiti, u nastavku su linkovi na kojima su dostupni informativno-edukativni letci o odvajanju otpada kao i informacije o reciklažnim dvorištima, odvozu glomaznog otpada i linkovi na e-zahtjeve na naručivanje odvoza glomaznog otpada.

LETCI

PLAKAT plastikapapirbiootpad

LETAK papir stakloplastika 

LETAK biootpad

LETAK kompostiranje

LETAK papir plastika

LETAK ponovna uporaba

LETAK reciklažna dvorišta

Više o reciklažnim dvorištima OVDJE

 

GLOMAZNI OTPAD

Popis predmeta i tvari koje se smatraju GLOMAZNIM OTPADOM (Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/2022) OVDJE

e-obrazac zahtjeva za obiteljske kuće: http://cistocaka.hr/e-zahtjev-obiteljske-kuce/

e-obrazac zahtjeva za stambene zgrade: http://cistocaka.hr/e-zahtjev-stambene-zgrade/

 

KONTAKT BROJ REKLAMACIJA I E-MAIL ADRESA za upite: 047/601-494, e-mail: reklamacije@cistocaka.hr

 

VIDEO

VIDEO 2

 

Skip to content