Građanima grada Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ILOVCU

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih (Zagrebačka 17d), raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada, koje građani mogu dovesti i odložiti bez naknade.

 

             reciklažno ulaz       reciklažno in

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MALA ŠVARČA

Reciklažno dvorište Mala Švarča (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a), opremljeno je za skladištenje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada koji građani mogu odložiti bez naknade.

 

____________________________________________________________________________________________

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

PLAN ZA 2023.

VELJAČA – OVDJE

TRAVANJ – OVDJE 

LIPANJ – OVDJE

KOLOVOZ – OVDJE

LISTOPAD – OVDJE

Mobilno reciklažno dvorište
Mobilno reciklažno dvorište

VIDEO: Reciklažno dvorište Mala Švarča:

 

VIDEO: Reciklažno dvorište Ilovac:

 

VIDEO Reciklažno dvorište Mala Švarča