Reciklažno dvorište na Ilovcu

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 48 vrste otpada, koje građani mogu dovesti, te besplatno odložiti u Reciklažnom dvorištu.

reciklažno ulaz reciklažno in

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta:

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK: od 7 do 15 sati

UTORAK, ČETVRTAK: od 12 do 20 sati

SUBOTA: od 6 do 14 sati

Mobilno reciklažno dvorište

Građanima je na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište u koje mogu predati neopasni i opasni otpad. Mobilno reciklažno dvorište je postavljeno na lokaciji u Grabriku (parkiralište pored raskrižja ulica M. Vrhovca i kralja P. Krešimira IV).

mrd foto

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta:

ponedjeljak, srijeda i petak od 13 do 19 sati

utorak i četvrtak od 8 do 14 sati.