Raspored postave mobilnih eko otoka od 18. 7. do 1. 8.

borlin 1m

Od 18. srpnja do 1. kolovoza mobilni eko otoci su na raspolaganju građanima na područjima mjesnih odbora: Borlin, Gornje Stative i Zagrad-Kalvarija-Vučjak. Postavljanjem u tim mjesnim odborima započeo je drugi ciklus postave mobilnih eko otoka, koji su već “obišli” sve mjesne odbore na području grada Karlovca. borlin 1m

Poslije Borlina, G. Stativa i Zagrad-Kalvarije-Vučjaka, mobilni eko otoci će od 1. do 16. kolovoza biti postavljeni u mjesnim odborima: Cerovac Vukmanićki, Knez Gorica, Ladvenjak-Selišće i Tušilović. (19. 07. 2017.)

Skip to content