Nadzorni odbor donio odluku o imenovanju gđe Josipe Škrtić Pucarević za direktoricu Društva

Na sjednici Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. Karlovac, održanoj u četvrtak, 12. listopada o.g. za direktoricu ČISTOĆE d.o.o. Karlovac imenovana je gđa Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur.

Imenovanje je uslijedilo po raspisanom i objavljenom natječaju na koji su pristigle dvije prijave. Poslije uvida u prijave kandidata, kao i programe za četverogodišnje razdoblje koje su kandidati bili obvezni priložiti, Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju gđe. Josipe Škrtić Pucarević, dipl.iur. za direktoricu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Karlovac na mandat od četiri godine. Gđa. Josipa Škrtić Pucarević počinje s radom u ponedjeljak, 16. listopada o.g. (12. 10. 2017.)

Skip to content