O uspostavi novog sustava gospodarenja otpadom i Cjeniku

… Cijena će biti veća, no građani će ipak moći utjecati na varijabilni dio cijene, ali i imati mogućnost umanjiti svoj mjesečni račun za 5 kn (bez PDV-a) ukoliko u obračunskom razdoblju na koje se račun odnosi najmanje dva puta za odvajanje komunalnog otpada koriste reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište. 

____________________________________________________________________________________________

Uspostava novog sustava gospodarenja otpadom i Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca koji će se početi primjenjivati od 1. srpnja, bile su teme danas održane konferencije za novinare.

U proteklom razdoblju Čistoća je radila na uspostavi infrastrukture za odvajanje otpada, odnosno podijeljeni su žuti spremnici (za otpadnu plastiku), plavi (za otpadni papir i karton) te smeđi spremnici (za biootpad), a u tijeku je i podjela vrtnih kompostera. Otpad od stakla može se odložiti u „zvona“ koja su još ranije raspoređena, a građanima su za odlaganje opasnog i neopasnog otpada na raspolaganju i dva reciklažna dvorišta: na Maloj Švarči i na Ilovcu. Osim toga, Čistoća je nabavila i dva specijalna komunalna vozila: dvokomorno za odvoz papira i plastike i vozilo za odvoz biootpada.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Odluci o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca, korisnici su razvrstani u dvije kategorije: korisnik kućanstvo (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) i korisnik koji nije kućanstvo (korisnik koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti). Također, i sama cijena javne usluge je sukladno Zakonu i Odluci drugačije formirana te se sastoji iz dva dijela: cijene obvezne minimalne usluge (tzv. fiksni dio) i cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (tzv. varijabilni dio). Fiksni dio isti je za sve korisnike kategorije kućanstvo i iznosi 52 kn mjesečno (plus PDV 13 %). U fiksni dio uključeni su: odvoz reciklabilnog otpada, biootpada, glomaznog otpada, rad reciklažnih dvorišta, predaja reciklabilnog i biorazgradivog otpada na zbrinjavanje ovlaštenim osobama. Na fiksni dio ne utječe veličina odnosno volumen spremnika.

Varijabilni dio iznosi 9,60 kn (plus PDV 13%) za jedno pražnjenje. Korisnici mogu utjecati na varijabilni dio, vodeći računa o količini miješanog komunalnog otpada odnosno broju pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Građanima u zgradama kolektivnog stanovanja preporučeno je da, kad god je to moguće u funkciju stave smetlarnike jer će na taj način najbolje moći kontrolirati količinu otpada odnosno omogućiti da miješani komunalni otpad u spremnike odlažu isključivo stanari te zgrade. Naravno, na dan odvoza spremnici moraju biti izvučeni i dostupni specijalnom komunalnom vozilu. Drugi način na koji građani u zgradama kolektivnog stanovanja mogu utjecati na to da samo oni odlažu u spremnik namijenjen njihovoj zgradi je da ga stave „pod ključ“ odnosno osiguraju lokotom i lancem.

Osim što će moći utjecati na varijabilni dio cijene, građani će imati mogućnost i umanjiti svoj mjesečni račun za 5 kn (bez PDV-a) ukoliko u obračunskom razdoblju na koje se račun odnosi najmanje dva puta za odvajanje komunalnog otpada koriste reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.

Po pitanju Izjave koje su ovih dana korisnici dobivali na kućne adrese, istaknuto je kako ih, ukoliko se slažu s navedenim podacima, ne trebaju vraćati u Čistoću.

Također je najavljeno kako će ovih dana biti upućeno pismo predstavnicima suvlasnika u zgradama kolektivnog stanovanja u kojem će biti biti informirani o novom sustavu gospodarenja otpadom i Cijeni javne usluge, načinu čuvanja spremnika, ali i obvezama korisnika.

Skip to content