Ekološka renta

Iz Grada Karlovca upućen je poziv vlasnicima stambene/stambeno-poslovne građevine koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara od odlagališta otpada Ilovac, da podnesu zahtjev radi utvrđivanja prava na novčanu naknadu zbog blizine odlagališta za 2023. godinu.

Više informacija OVDJE

 

Skip to content