2022.:

OBAVIJESTI

Plan poslovanja za 2022. godinu.
Plan poslovanja za 2022. godinu – prve izmjene i dopune 
Plan poslovanja za 2022. godinu – druge izmjene i dopune

 

Izvješće o poslovanju za 2021. godinu

 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – prva izmjena
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – druge izmjene
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – treće izmjene
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – četvrte izmjene

 

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

 

ODLUKA o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2022. godinu 

 

Plan postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u 2022. godini

Plan za 2022. (mjesec listopad) – OVDJE

Plan za 2022. (mjesec kolovoz) – OVDJE

Plan za 2022. (mjesec lipanj) – OVDJE

Plan za 2022. (mjesec ožujak) – OVDJE

________________________________________________________________________________

2021. – OBAVIJESTI

2020. – OBAVIJESTI

2019. – OBAVIJESTI

2018., 2017., 2016., 2015., 2014., 2013. 

___________________________________________________________________

PLAN NABAVE

2022.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – prva izmjena

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – druge izmjene

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – treće izmjene

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu – četvrte izmjene

2021.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – prva izmjena

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – druga izmjena

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – treća izmjena

Plan nabave, roba, radova i usluga za 2021. godinu – četvrta izmjena

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – peta izmjena 

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – šesta izmjena

Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu – sedme izmjene

2020.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Peta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Šesta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Sedma izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

2019.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Četvrta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Peta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Šesta izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Sedma izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

2018.,  2017., 2016., 2015., 2014.

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2014.

Izvješče o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

ARHIVA  – izvješća, planovi, odluke