ČISTOĆA d.o.o. posjeduje svoju Jedinicu održavanja vozno strojnog parka i njezina je osnovna zadaća brinuti se o ispravnosti svih vozila i strojeva, opreme te posuda za otpad. Održavanje je organizirano kao servis svim ostalim odjelima.

Većina zahvata u pravilu se izvodi u vlastitoj mehaničkoj radionici smještenoj na lokaciji Gažanski trg 8, a Jedinica je opremljena i za hitne intervencije na terenu za vlastite potrebe u bilo koje doba dana i noći, uz dežurnog automehaničara i interventno servisno vozilo.