Tvrtka: Čistoća d.o.o.
Sjedište: Karlovac, Gažanski trg 8
MBS:
020006708
OIB: 70467048139

Žiro račun: Karlovačka banka d.d. HR8224000081190012235

Temeljni kapital: 7.419.700,00 kn

_______________________________

Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju sljedećih djelatnosti:

održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, građenje, projektiranje i nadzor, čišćenje snijega i leda s prometnica, uključujući i posipanje soli i pijeska; tržnica na malo, tržnica na veliko, kupnja i prodaja roba, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, održavanje i popravak motornih vozila, djelatnost organiziranja sajmova izložaba i kongresa, pružanje usluge smještaja, proizvodnja energije, distribucija energije, iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za opću uporabu i kućanstva, iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju i rušanje s rukovateljem, poslovanje nekretninama, čišćenje svih vrsta objekata, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, djelatnost druge obrade otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost skupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom, djelatnost zbrinjavanja otpada, gospodarenje otpadom, djelatnost ispitivanja i analize otpada.

_______________________________

Osnivač: Grad Karlovac, Karlovac, Banjavčićeva 9

Skupština: Grad Karlovac

Direktor: Vlatko Ivka

_______________________________

Nadzorni odbor 

Vedran Jurac, predsjednik

Dubravko Željković, zamjenik predsjednika

Ivica Margarin, član

Ivona Šebetić, član

Ivica Ban, član (predstavnik radnika)

 _______________________________

Plan poslovanja za 2024. godinu

 _______________________________