Author Archives: Cistoca

Obavijest o odvozu

Građane korisnike naših usluga obavještavamo da će umjesto u utorak, 08. listopada,  (Dan neovisnosti Republike Hrvatske, neradni dan), odvoz miješanog komunalnog otpada biti organiziran dan kasnije, odnosno u srijedu 09. listopada. Odvoz od srijede 9. listopada bit će organiziran u četvrtak 10. listopada. Odvoz od četvrtka bit će organiziran u petak 11. listopada, dok će […]

Od utorka, 1. listopada s radom počinje Reciklažno dvorište Mala Švarča

Uz postojeće Reciklažno dvorište na Ilovcu, od 01. listopada službeno s radom započinje i na raspolaganju je građanima grada Karlovca i Reciklažno dvorište Mala Švarča (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a). Reciklažno dvorište je opremljeno za skladištenje i zbrinjavanje 48 vrsta otpada, od čega i 22 vrste opasnog otpada. Građani tako mogu besplatno predati neopasni otpad […]