KORNI Selekcija Otpada

Ekološko obrazovanje i obrazovanje o prirodi i okolišu te primjereni suživot s prirodom osiguravaju održivi razvoj i budućnost novih generacija. Potrebno je znanje kako bismo obranili našu zajedničku prirodnu baštinu i našu zajedničku budućnost.

Ovaj animirani film edukativnog je karaktera i namijenjen je prvenstveno mladim naraštajima kao daljnji doprinos stvaranju trajnih navika pravilnog odvajanja otpada.

raspored spremnika za iskoristivi otpad

Provjerite na karti gdje se nalaze pozicije spremnika za odlaganje otpada u gradu Karlovcu.

reciklažna dvorišta

Građani grada Karlovca mogu besplatno odložiti neopasni i opasni otpad u dva reciklažna dvorišta: u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu i u Reciklažnom dvorištu Mala Švarča. Mobilno reciklažno dvorište na terenu je prema utvrđenom Planu lokacija po naseljima.