anigif 3

RADNO VRIJEME mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacije i termini od kad do kad je na određenoj lokaciji, kao i radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Ilovac te  VRSTE OTPADA koje se mogu odložiti možete vidjeti OVDJE

            mob reciklažno reciklažno ilovac