Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011, 83/2013, 143/2013) sve objave javne nabave za nabavu roba i usluga čija je procijenjena vrijednost iznad 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kn, javni naručitelj objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) Republike Hrvatske te se stoga upućuju svi zainteresirani na stranicu EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) radi preuzimanja dokumentacije za nadmetanje i pripreme ponude. Na istim se stranicama vodi i evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, kao i eventualnih kasnijih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.


J a v n a   n a d m e t a nj a

Autometlar

IZVJEŠĆE O POSTUPKU PRETHODNOG SAVJETOVANJA

POZIV za prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti komunalnog vozila autosmetlar

DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE


Pogonska goriva

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Izmjene dokumentacije za nadmetanje

Troškovnik grupa 1

Troškovnik grupa 2

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u sjedištu Naručitelja, na adresi Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, dana 19. 01. 2017. godine nu 11:00 sati.

 


Kamen za nasipavanje puteva

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, dana 07. 07. 2016. godine, u 11:00 sati.

 

Pogonska goriva

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, dana 14. 01. 2016. godine, u 11:00 sati.


Mobilno reciklažno dvorište

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Ispravak dokumentacije za nadmetanje

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, dana 20. 10. 2015. godine, u 11:00 sati.


Komunalna oprema

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8 dana 02. 06. 2015. godine, u 11:00 sati.


Rolo kontejner s ugrađenom dizalicom volumena min 27 m³ za sakupljanje komunalnog otpada

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8 dana 03. 06. 2015. godine, u 11:00 sati.


Specijalno komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada – autopodizač

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u sjedištu Naručitelja, na adresi: Čistoća d.o.o. Karlovac, Gažanski trg 8, dana 07. 05. 2015. godine u 11.00 sati.