Mali, ali vrijedan podsjetnik!

  • Na području grada Karlovca nalaze se dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu (Zagrebačka 17d) i na Maloj Švarči (Ul. dr. Slavka Rozgaja 5a).

  • Građani grada Karlovca u reciklažna dvorišta mogu bez naknade odložiti opasni i neopasni otpad.

  • Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom od 7 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati.

    ♻️Čuvajmo naš okoliš i prirodu!

LETAK RECIKLAŽNA DVORIŠTA (pdf)- OVDJE

 

 

Skip to content