O B  A  V   I J  E  S  T

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA

 UDRUGA ZA 2020.godinu

Poništava se Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2020.godinu objavljen ma mrežnim stranicama ČISTOĆA d.o.o.Karlovac  dana 18.02.2020.godine.

Odluku o poništenju Javnog natječaja možete preuzet  o v d j e

_____________________________________________________________________________

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA ZA 2020. GODINU

ODLUKA

Natječaj

Obrazac opisa projekta

Obrazac proracuna projekta

Izjava o financiranim projektima

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu Udruge

Obrazac financijskog izvjestaja

Obrazac opisnog izvjestaja projekta

Popis dokumentacije

Prijedlog Ugovora

Upute za prijavitelje

____________________________________________________________________________________