Odlagalište otpada Ilovac postoji na spomenutoj lokaciji od 1978. godine, prostire se na površini od 18 hektara. Jedan dio odlagališta je saniran, dijelom je izgrađen sustav za aktivno otplinjavanje sa sagorjevanjem odlagališnog plina na visokotemperaturnoj baklji. Odlagalište je trenutno u fazi provođenja sanacije i zatvaranja uz odlaganje novonastalog otpada do uspostave regionalnog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori.

Rado vrijeme:

  • ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07.00 do 15.00 sati
  • subota od 07.00 do 15.00 sati.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ILOVCU

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje 48 vrste otpada, koje građani mogu dovesti, te besplatno odložiti u Reciklažno dvorište.

reciklažno ulaz reciklažno in

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta na Ilovcu

  • ponedjeljak, srijeda, petak: od 07.00 do 15.00 sati
  • utorak, četvrtak: od 12.00 do 20.00 sati
  • subota: od 07.00 do 15.00 sati

RECIKLAŽNO DVORIŠTE MALA ŠVARČA

Reciklažno dvorište Mala Švarča (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a), opremljeno je za skladištenje i zbrinjavanje 48 vrsta otpada, od čega i 22 vrste opasnog otpada.

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Mala Švarča

  • ponedjeljak, srijeda, petak od 07.00 do 15.00 sati,
  • utorak i četvrtak od 12.00 do 20.00 sati te
  • subota od 07.00 do 15.00 sati.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Plan lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima za 2019. možete vidjeti OVDJE.

 

mrd foto