KONTAKTI

Č I S T O Ć A d.o.o. Karlovac

Gažanski trg 8

47 000 Karlovac

Hrvatska

e-mail: cistocaka@cistocaka.hr

kontakt@cistocaka.hr

Fax: 047/616-135

Telefon: 047/611-918, 047/611-928, 047/613-477, 047/614-538, 047/614-539, 047/613-318 (tehnička operativa)


  • Sektor tehničkih poslova

voditelj Ivan Polović, e-mail: ivan.polovic@cistocaka.hr

  • Odjel pravnih i kadrovskih poslova

voditelj: Jasminka Katić, e-mail: jasminka.katic@cistocaka.hr

  • Odjel financija i računovodstva

voditelj: Sanja Brnada, e-mail: sanja.brnada@cistocaka.hr

  • Odjel odlagališta

voditelj: Milan Vučinić, e-mail: milan.vucinic@cistocaka.hr

  • Odjel organizacijskog razvoja

voditelj: Marijan Butković, e-mail: marijan.butkovic@cistocaka.hr


Odlagalište otpada i reciklažno dvorište

Zagrebačka 17d

47 000 Karlovac

Tel i fax: 047/638-300

Telefon:  047/637-715, 047/637-723


Reklamacije i upiti

Gažanski trg 8 (poslovni krug tvrtke)

Tel: 047/601-494

e-mail: reklamacije@cistocaka.hr

Informacije o odvozu glomaznog otpada

Tel: 047/613-318RADNO VRIJEME

Odlagalište otpada na Ilovcu:

ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 07.00 do 15.00 sati

subota od 07.00 do 15.00 sati.

________________________

Reciklažno dvorište na Ilovcu:

ponedjeljak, srijeda i petak od 07.00 do 15.00 sati,

utorkom i četvrtkom od 12.00 do 20.00 sati,

subota od 07.00 do 15.00 sati.

________________________

Reciklažno dvorište Mala Švarča:

ponedjeljak, srijeda, petak od 07.00 do 15.00 sati,

utorak i četvrtak od 12.00 do 20.00 sati te

subota od 07.00 do 15.00 sati.

_________________________

OPERATIVA: (radnim danom): od 06.00 do 14.00 sati

_________________________

UPRAVNI DIO: (radnim danom): od 07.00 do 15.00 sati

_________________________


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN RH broj 103/03, 118/06,41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst ), ČISTOĆA d.o.o.Karlovac je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

ČISTOĆA d.o.o.Karlovac

Karlovac, Gažanski trg 8

e-mail: zop@cistocaka.hr

telefon broj: 047/611 918

telefax broj: 047/616 135


Medijski upiti

Daliborka Jurković

e-mail: daliborka.jurkovic@cistocaka.hr


Pravo na pristup informacijama

Informacije o pravu na pristup informacijama, obrasci i ostali podaci OVDJE