REKLAMACIJE I UPITI:

Gažanski trg 8 (poslovni krug tvrtke), radnim danom od 7 do 15 sati. Tel: 047/601-494; e-mail: reklamacije@cistocaka.hr