PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA 

___________________________________________________________________

GRAĐEVINSKI RADOVI UREĐENJA PROSTORA U ODJELU KORISNIČKE PODRŠKE I NA KATU UPRAVE TE UREDU MEHANIČKE RADIONICE NA LOKACIJI GAŽANSKI TRG 8 

Dokumentacija o nabavi građevinskih radova – OVDJE

NACRT – OVDJE

Troškovnik – OVDJE

___________________________________________________________________

ZAŠTITNA OBUĆA

Dokumentacija o  nabavi – OVDJE

Troškovnik – OVDJE