INFO O RASPOREDU ODVOZA!

S obzirom da je u ponedjeljak, 1. svibnja neradni dan, obavještavamo građane, korisnike usluga Čistoće Karlovac kako će odvoz komunalnog otpada biti pomaknut za jedan dan kasnije, pa će tako umjesto u ponedjeljak, 1. svibnja, odvoz komunalnog otpada biti organiziran dan kasnije, odnosno u utorak 2. svibnja, komunalni otpad od utorka bit će odvezen u srijedu, komunalni otpad od srijede u četvrtak, komunalni otpad od četvrtka u petak, dok će u subotu, 6. svibnja biti organiziran odvoz od petka.

Ova promjena u rasporedu odvoza, kao i još neke do kraja godine, navedene su u Rasporedu primopredaje miješanog komunalnog otpad, papira, plastike i biootpada za 2023. godinu, a koji su građani dobili u prethodnom razdoblju.

Prema navedenom Rasporedu Čistoća započinje odvoz upravo od 2. svibnja.

Ističemo kako u pojedinim mjesnim odborima i gradskim četvrtima ima promjena u odnosu na dosadašnji raspored odvoza te molimo građane da ga pažljivo pročitaju, a u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima mogu kontaktirati naš Odjel korisničke podrške 047/601-494 radnim danom od 7 do 15 sati, ili putem e-mail: reklamacije@cistocaka.hr.

Raspored primopredaje miješanog komunalnog otpada, papira, plastike i biootpada za 2023. godinu dostupan je i na našoj web stranici na sljedećem linku:
https://cistocaka.hr/raspored-odvoza-u-primjeni-od-svibnja/

U ponedjeljak, 1. svibnja, reciklažna dvorišta ne rade.

Skip to content