VIDEO: reciklažna dvorišta

Građanima grada Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta: na Maloj Švarči (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a), i
na Ilovcu (Zagrebačka 17d).
Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:
– ponedjeljak, srijeda, petak: od 07.00 do 15.00 sati;
– utorak, četvrtak: od 12.00 do 20.00 sati;
– subota: od 07.00 do 15.00 sati.

Reciklažno dvorište na Ilovcu:

 

Reciklažno dvorište Mala Švarča:

Skip to content