Ususret Svjetskom danu recikliranja, 18. ožujka

Pozivamo građane da nas posjete na Tržnici, u petak, 17. ožujka, u vremenu od 08:00 do 09:30 sati te doznaju informacije o odvajanju otpada, ali i zamijene svoje plastične vrećice za platnenu jer – promjenom navika kao što je korištenje platnenih vrećica izravno se doprinosi zaštiti okoliša.

Ususret Svjetskom danu recikliranja koji se obilježava 18. ožujka, Čistoća d.o.o. Karlovac će u petak, 17. ožujka
od 08:00 do 09:30 sati, na lokaciji: Tržnica (bočno od ulaza u trgovački centar, u smjeru prometnice) građanima dijeliti informativno edukativne letke o odvajanju otpada te odgovarati na pitanja o odvajanju otpada. Osim toga, građani koji donesu 5 plastičnih vrećica, u zamjenu će dobiti jednu platnenu višekratnu vrećicu za kupovinu sa ciljem smanjenja korištenja plastičnih vrećica.

Recikliranje je postupak odvojenog sakupljanja odbačenog otpada te njegovo pretvaranje u nove proizvode slične ili iste namjene.

Recikliranjem se osigurava smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagališta, smanjuje se potreba za neobnovljivim izvorima energije, osigurava se očuvanje naših voda, tla i cijele prirode od onečišćenja.

Obilježavanje Svjetskog dana recikliranja pokrenula je 2018. godine Svjetska zaklada za recikliranje, a za cilj ima educirati građane diljem svijeta o značaju recikliranja u očuvanju našeg okoliša i prirodnih resursa.

Pozivamo građane da nas posjete na Tržnici, u petak, 17. ožujka, u vremenu od 08:00 do 09:30 sati te doznaju informacije o odvajanju otpada, ali i zamijene svoje plastične vrećice za platnenu jer – promjenom navika kao što je korištenje platnenih vrećica izravno se doprinosi zaštiti okoliša.

Skip to content