U tijeku postavljanje bar kodova i čipiranje spremnika

izjava

Povodom aktivnosti postavljanja bar kodova te čipova na spremnike za miješani komunalni otpad, direktorica Čistoće d.o.o. Karlovac Josipa Škrtić Pucarević medijima je 9. izjavatravnja dala izjavu. Kako je tom prilikom pojasnila, oznakama bar koda povezuju se određeni spremnik i korisnik, dok će čipovi omogućiti evidenciju pražnjenja spremnika.

Također, u komunalna vozila bit će ugrađen softver koji će očitavati čipove, a time i broj pražnjenja spremnika i njegov volumen, a što će biti podloga za obračun cijene usluge.

Korisnicima će biti omogućen odabir spremnika različitih volumena: od 60, 80, 120 i 240 litara nadalje, a odluče li se za spremnik drugačijeg volumena od onog koji koriste, imat će pravo na besplatnu zamjenu.

Spremnici u višestambenim zgradama također će biti označeni.

Direktorica Čistoće pozvala je građane da na dan odvoza ostave svoje spremnike uz cestu do 14 sati kako bi ih djelatnici Čistoće mogli čipirati i kodirati, a napomenula je i da će prilikom pražnjenja spremnika korisnicima biti ostavljene obavijesti da ostave spremnike vani, kako bi moglo biti izvršeno postavljanje bar koda i čipiranje. Ukoliko spremnik ne bi bio vani, korisniku će biti ostavljena obavijest kako bi aktivnost bila naknadno obavljena.

Aktivnost postavljanja bar kodova i čipova provode četiri tima od po dva djelatnika, trajat će idućih nekoliko mjeseci, i njome će biti obuhvaćena 21 tisuća korisnika. (10.04.2018.)

Skip to content