U GČ Gaza o kompostiranju

gaza lap

Čistoća nastavlja s edukacijom i informiranjem građana o kompostiranju. Sa značajem zbrinjavanja biorazgradivog dijela komunalnog otpada djelatnici Čistoće upoznali su i građane Gradske četvrti Gaza. Tom prilikom podijeljeni su i komposteri zapremine 350 l. Projekt se provodi u suradnji Grada Karlovca, Čistoće d.o.o. Karlovac i Fonda za energetsku učinkovitost. (14. 03. 2016.)

gaza lap  gaza prostorije

Skip to content