U cilju ušteda Grad Karlovac i sindikati dogovorili smanjenje plaća i materijalnih prava cijelog gradskog sustava u narednih šest mjeseci

Uslijed pojave zaraze virusom COVID-19 i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj, Grad Karlovac je unutar cijelog sustava gradske uprave, ustanova i trgovačkih društava Grada Karlovca započeo pregovore sa svojim socijalnim partnerima početkom travnja. Pregovori sa socijalnim partnerima bili su potrebni kako bi se zajedničkim dogovorom pronašlo rješenje uslijed novonastale ekonomske situacije zbog proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj. Teme pregovora su bile smanjenje osnovice plaća i materijalna prava radnika. Tijekom pregovora vodila se briga o onima koji imaju niža financijska primanja kao i o vremenskom trajanju mjera smanjenja plaća i materijalnih prava radnika. Sa svim predstavnicima sindikata postignut je dogovor koji obuhvaća selektivno smanjenje plaća po kojem se zaposlenicima s najnižim primanjima plaće neće smanjivati, a maksimalno smanjenje od 10% imaju gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika, pročelnici, direktori gradskih tvrtki i ravnatelji ustanova. Sporazumi sa sindikatima potpisani su na rok od šest mjeseci, a ponovni pregovori započeli bi već u kolovozu i rujnu 2020. te bi se ovisno o ekonomskoj i financijskoj situaciji definirao povratak na dosadašnju razinu plaća. Sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Karlovca isplatit će se dar u naravi povodom blagdana Uskrsa, iako se ranije razmatralo da to bude jedna od mjera s ciljem uštede. Jednako tako regres se neće isplatiti, a o božićnici će se pregovarati nakon 1. kolovoza 2020. Ostala materijalna prava ostaju nepromijenjena.
Ukupna ušteda na razini od šest mjeseci u cijelom sustavu iznosi oko 3,5 mil. kuna što pozitivno utječe na stabilnost Proračuna, uzevši u obzir da je Grad Karlovac do sada donio niz mjera za pomoć gospodarstvu i građanima, s u svrhu solidarnosti s naglaskom na borbu za svako radno mjesto u vrijeme ove epidemije. (www.karlovac.hr)

Skip to content