Građanima grada Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

                       RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ILOVCU

Na uređenoj površini od 4210 metara kvadratnih (Zagrebačka 17d), raspoređeni su kontejneri za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada, koje građani mogu dovesti i odložiti bez naknade.

  reciklažno ulaz       reciklažno in

 

                            RECIKLAŽNO DVORIŠTE MALA ŠVARČA
Reciklažno dvorište Mala Švarča (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a), opremljeno je za skladištenje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada koji građani mogu odložiti bez naknade.

 

____________________________________________________________________________________________

                                MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Plan za 2022. (mjesec listopad) – OVDJE

Plan za 2022. (mjesec kolovoz) – OVDJE

Plan za 2022. (mjesec lipanj)OVDJE

Plan za 2022. (mjesec ožujak) – OVDJE

VIDEO: Reciklažno dvorište Mala Švarča:

 

VIDEO: Reciklažno dvorište Ilovac:

 

VIDEO Reciklažno dvorište Mala Švarča