RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

A. CESARCA

A. KRUPE

BANJAVČIĆEVA

BAŠČINSKA

BLATNICA

BANSKI

MORAVCI

D. MEKUŠJE

D. POKUPLJE

D. ŠVARČA

DOMJANIĆEVA

DOROTEJA

DUBOVAC

Đ. BENCETIĆA

E. KUMIČIĆA

GAJEVA

GALOVIĆ BRDO

GAŽANSKI TRG

GRABRIK

GROBLJA

GUNDULIĆEVA

H. TURZE

HAULIKOVA

HEBRANGOVA

HRNETIĆ

I. G. KOVAČIĆA

I. MAŽURANIĆA

I. MEŠTROVIĆA

J. KRAŠA

J. RAČIĆA

JAKŠIĆI

KALINOVAC

KAMENSKO

KOVAČIĆEVO BRDO

KR. TOMISLAVA

KRANJČEVIĆEVA

KRIŽANIĆEVA

KUKULJEVIĆEVA

KUPSKA

LADVENJAK

LOŠINJSKA

LJEKARNIČKA

M. GAMBONA

M. GUPCA

M. LAGINJE

M. ŠUFLAYA

MAHIČNO

MARMONTOVA ALEJA

MATICE HRVATSKE

MATOŠEVA

MAŽURANIĆEVA OBALA

MEDOVIĆEVA

MIHANOVIĆEVA

MOSTANJE

N. TESLE

NEMČIĆEVA

P. KRUŽIĆA

P. VITEZOVIĆA

P. ZRINSKOG

PIVOVARSKA

PRERADOVIĆEVA

PRILAZ V. HOLJEVCA

PRIMORSKA

RADIĆEVA

REČICA

S. RAŠKAJ

SAMOSTANSKA

SARAJEVSKA

SENJSKA

SJENIČAK

SMIČIKLASOVA

STARI CENTAR („Kineska četvrt“)

STRMAČKI DOL

ŠEBETIĆEVA

ŠENOINA

ŠIPUŠEVA

ŠPOREROVA

ŠULEKOVA

ŠVARČA

T. UJEVIĆA

TOMIĆEVA

TRG BANA J. JELAČIĆA

TRG J. BROZA

TRG J. J. STROSSMAYERA

TRG P. SVAČIĆA

TRŽNI CENTAR

TUŠKANI

UDBINA

UDBINJA

UL. LUŠČIĆ

UTINJA-SJENIČAK

V. KLAIĆA

V. MAČEKA

VELEBITSKA

VRANICZANYEVA

VRANSKA

Vrazova (zgrade)

ZAGREBAČKA

ZAMRŠJE

A. STARČEVIĆA

A. K. NOVOSEL

B. LORKOVIĆA

CVJETNA

D. ŠVARČA

DOMAGOJEVA

DOMOBRANSKA

G. GAZA

D. GAZA

DRAŠKOVIĆEVA

DREŽNIK

G. PETROVIĆA

GAJEVA

GAZA NASELJE

GAŽANSKI TRG

GORNJE STATIVE

I. GRAHE

GUNDULIĆEVA

HRNETIĆ

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE

I. MEŠTROVIĆA

ILOVAC

JAGIĆEVA

JONKEOVA

KAČIĆEVA

KALVARIJA

KAŠTEL

KRALJA TOMISLAVA

LIPANJSKA

LISINSKOG

LOGORIŠTE

LOPAŠIĆEVA

LUŠČIĆ-JAMADOL

LJ. ROSSIJA

M. DRŽIĆA

M. KRLEŽE

M. MARULIĆA

M. ŠVARČA (IND.ZONA)

MATOŠEVA

MASARYKOVA

MAŽURANIĆEVA OBALA

MIHALIĆEVA

MOKRICE

NAZOROVA

NOVAKI

Novi Novaki

ORLOVAC

P. FILIPCA

P. VITEZOVIĆA

POTHODNIK

PRERADOVIĆEVA

PRILAZ KOZJAČI

PRISELCI

PROGNANIČKO NASELJE

RAKOVAC

RIJEČKA

SELCE

I. SENJANINA

SENJSKA

SKLADIŠNA

SMIČIKLASOVA

STATIVE

STROHALOVA

STRUGA

SVIBANJSKA

ŠEBETIĆEVA

ŠESTIĆEVA

ŠIPUŠEVA

ŠVARČA

TKALČEVA

TRG P. SVAČIĆA

TRG P. ZRINSKOG

TRG. M. ŠUFFLAYA

TRG. P. SVAČIĆA

TUŠKANI

(Zagraj, Goršćaki, Vukoder, Priselci)

UL. BANIJA

VATROGASNA

VRANIZCANYJEVA

VRAZOVA (kuće)

VRBANIĆEVA

ZAGREBAČKA

ZAJČEVA

BANJAVČIĆEVA

BOGOVIĆEVA

BORLIN

BRAĆE GOJAK

BRODARCI

D. JELSA

D. ŠVARČA

FRANKOPANSKA

G. JELSA

G. MEKUŠJE

GAJEVA

GAŽANSKI TRG

GČ TURANJ (Zastinja, Poloj, Jelaši, Mikšići)

GRADAC

GRDUN

GUNDULIĆEVA

HAULIKOVA

J. MATKA

JAMADOL

KARASOVA

M . ŠVARČA

M. JELSA

M. O. ORLOVAC

M. O. POKUPSKA DOLINA (Vodostaj, D. Mekušje, Husje, Kobilić Pokupski)

MAŽURANIĆEVA OBALA

MEKUŠANSKI LUG

MIKŠIĆI

G. MEKUŠJE

MO KAMENSKO (Lemić brdo, Popović brdo, Trebinja)

MO KNEZ GORICA

O. Š. JELSA

OBALA RAČKOG

PETRINJSKA

PRERADOVIĆEVA

PREŠERNOVA

RADIĆEVA

REINEROVA

SAMOSTANSKA

SJENIČAK

STARI GRAD

STRMAC

ŠEBETIĆEVA

ŠIMUNIĆEVA

ŠIPUŠEVA

TRG M. ŠUFFLAYA

TRG BANA JELAČIĆA

TRG J. BROZA

TRG P. SVAČIĆA

TRG P. ZRINSKOG

TUCIBATI

UL. BANIJA

UL. BUDIM

UZDIHOVAC

V. JELSA

VITEZOVIĆEVA

VRANICZANYJEVA

VUČJAK

ZADOBARJE

ZAGRAD–VUČJAK

A. CESARCA

A. KRUPE

B. BUŠIĆA

BANJAVČIĆEVA

BAŠĆINSKA

BLATNICA

BORLIN

BOŠKOVIĆEVA

BULIĆEVA

BUNJEVAČKA

D. GRČIĆA

DUBOVAC

Đ. BENCETIĆA

E. KVATERNIKA

FRANKOPANSKA

GAJEVA

GAŽANSKI TRG

GRADIŠĆANSKA

GRABRIK

GUNDULIĆEVA

H. TURZE

HAULIKOVA

HEBRANGOVA

I. G. KOVAČIĆA

I. MAŽURANIĆA

I. MEŠTOVIĆA

J. KRAŠA

JAGIĆEVA

KARASI

KARASOVA

KORITINJA

KR. TOMISLAVA

KRANJČEVIĆEVA

KRIŽANIĆEVA

KUKULJEVIĆEVA

KUPSKA

LJEKARNIČKA

LJUBLJANSKA

M. GAMBONA

M. LAGINJE

M. O.   KABLAR: (Banska Selnica, Slunjska Selnica)

M. O. SKAKAVAC: (Brođani, Brežani, Slunjski Moravci, Lipje, Ribari)

M. O. VUKMANIĆ

M. SELJANA

M. ŠUFLAYA

M. ŠVARČA

MARMONTOVA ALEJA

MASARYKOVA

MATICE HRVATSKE

MATOŠEVA

MAŽURANIĆEVA

MAŽURANIĆEVA OBALA

MEDOVIĆEVA

MIHANOVIĆEVA

N. TESLE

NEHAJEVA

NEMČIĆEVA

OMLADINSKA

P. KRUŽIĆA

P. VITEZOVIĆA

P. ZRINSKOG

PIVOVARSKA

POTHODNIK

PRERADOVIĆEVA

PREŠERNOVA

PRILAZ V. HOLJEVCA

PRIMORSKA

RADIĆEVA

S. SELJANA

SAMOSTANSKA

SARAJEVSKA

SKOPSKA

SMIČIKLASOVA

STRMAČKI DOL

SUPILOVA

ŠEBETIĆEVA

ŠENOINA

ŠIMUNIĆEVA

ŠIPUŠEVA

ŠIŠLJAVIĆ

ŠPOREROVA

ŠVARČA

T. UJEVIĆA

TIČARNICA

TRG B. J. JELAČIĆA

TRG J. BROZA

TRG J. J. STROSMAYERA

TRG P. SVAČIĆA

TRŽNI CENTAR

UL. BANIJA

V. BOGOVIĆA

V. KLAIĆA

V. MAČEKA

VRANICZANYEVA

VRAZOVA

VUKMANIĆKI CEROVAC

ZAGREBAČKA – ILOVAC

ŽUMBERAČKA

A. STARČEVIĆA

BAKARSKA

BANJAVČIĆEVA

BOGOVIĆI

BREZOVA GLAVA

DOMAGOJEVA

DOMOBRANSKA

DONJA GAZA

DRAŠKOVIĆEVA

DREŽNIK

DUBROVAČKA

G. GAZA

G. PETROVIĆA

GAJEVA

GAZA NASELJE

GAŽANSKI TRG

GUNDULIĆEVA

HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE

HVARSKA

I. MEŠTROVIĆA

JONKEOVA

KAČIĆEVA

KR. TOMISLAVA

LISINSKOG

LOPAŠIĆEVA

LUŠČIĆ

LUŠČIĆ – JAMADOL

M. DRŽIĆA

M. KRLEŽE

M. MARULIĆA

M. O. LADVENJAK (Selišće, Markušić, Mihalići)

M. O. TUŠILOVIĆ

MATOŠEVA

MAŽURANIĆEVA OBALA

MIHALIĆEVA

MOSTARSKA

MREŽNIČKA

NAZOROVA

OBALA TRNSKOG

P. FILIPCA

P. VITEZOVIĆA

POTHODNIK

PRERADOVIĆEVA

PROGNANIČKO NASELJE

RADIĆEVA

RADNIČKA

RAKOVAC

M.O. REČICA: (Pokupska luka, Zamršje, Karasi)

SELCE

SENJSKA

SKLADIŠNA

SMIČIKLASOVA

SPLITSKA

STRUGA

SUŠAČKA

ŠEBETIĆEVA

ŠESTIĆEVA

ŠIPUŠEVA

STROHALOVA

TKALČEVA

TRG P. ZRINSKOG

TRG. M.ŠUFFLAYA

TRG. P. SVAČIĆA

TROGIRSKA

TUŠILOVIĆ

UL. BANIJA

V. KLAIĆA

VARAŽDINSKA

VATROGASNA

VRANIZCANYJEVA

VRBANIĆEVA

ZAGREBAČKA

ZAJČEVA

Skip to content