Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta od 15. do 19. travnja

U ponedjeljak, 15. travnja mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima s područja MO Ladvenjak-Selišće, a potom isti dan prelazi u MO Vukmanić.

U utorak, 16. travnja mobilno reciklažno dvorište je u MO Knez Gorica, a zatim isti dan i u MO Popović brdo.

Umjesto u srijedu, 17. travnja mobilno reciklažo dvorište će bit će na području MO Skakavac i MO Sjeničak – Utinja u četvrtak, 18. travnja.

Umjesto u četvrtak, 18. travnja, mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima iz MO Kablar u petak, 19. travnja.

Detaljan raspored mobilnog reciklažnog dvorišta sa datumima, lokacijama i vremenom dolaska u mjesne odbore OVDJE

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom mogu ga odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Skip to content