Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta od 14. do 18. rujna

U tjednu od 14. do 18. rujna mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Mahično-Tuškani, MO Pokupska Dolina, MO Rečica, MO Šišljavić, MO Zadobarje i MO Gornje Stative.

U nastavku tablica s datumima i lokacijama mobilnog reciklažnog dvorišta:

Plan rasporeda mobilnog reciklažnog dvorišta s datumima i lokacijama za cijeli rujan OVDJE

 

Skip to content