Radovi na Odlagalištu otpada „Ilovac“

 ZAPOČELA TREĆA FAZA SANACIJE

 {gallery}/slike/sanacija2{/gallery} Nakon gotovo tri mjeseca odgađanja zbog loših vremenskih uvjeta, izvođač radova GT trade iz Splita, ovih je dana započeo građevinske radove na trećoj fazi sanacije Odlagališta otpada „Ilovac“.

Trećom fazom sanacije predviđeni su sljedeći radovi:saniranje gornjeg pokrovnog sloja drugih dviju ploha (do bajera, kao i ploha uz šumu); uređenje obodnog kanala sa taložnicama za oborinske vode oko cijelog tijela odlagališta, kao i izgradnja privremene ceste na samom Odlagalištu.

Vrijednost radova (bez PDV-a) je 2.354.000 kn, dok je rok završetka 180 dana od početka radova, odnosno očekuje se u kolovozu ove godine.

Sanacija Odlagališta otpada Ilovac započela je 2007. godine, i u dosadašnje dvije faze sanacije uloženo je više od 10 milijuna kuna.

U prvoj i drugoj fazi sanacije napravljeno je sljedeće: izgrađena je pristupna cesta, vaga, sustav za pranje kotača kamiona, te nadstrešnica za obradu korisnog otpada.Također, formirani su „bokovi“ tijela Odlagališta, završni pokrovni sloj dviju ploha, otplinjavanje dviju ploha, kao i sustav cjevovoda sa visokotemperaturnom bakljom za prikupljanje i spaljivanje plina.Osim toga, uređene su privremene ceste na samom Odlagalištu, dio Odlagališta je hortikulturno uređen, a izveden je i niz manjih radova koji unaprjeđuju rad Odlagališta i samo funkcioniranje na njemu.

Ističemo kako je projekt sanacije Odlagališta jedan od najvećih projekata ČISTOĆE d.o.o. Karlovac, kao i da obvezu financiranja sanacije Odlagališta, uz ČISTOĆU d.o.o. Karlovac imaju i Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 50:50 %.

                                                                                                              (25. 04. 2013.)

 

Skip to content