Prenosimo iz Karlovačkog tjednika

d jaksic

“PLANIRAMO POSTATI LIDER U REGIJI ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE”

Direktor ČISTOĆE d.o.o. Karlovac, g. Damir Jakšić dao je intervju Karlovačkom tjedniku, koji u nastavku u cjelosti prenosimo.

S Damirom Jakšićem, nedavno izabranim direktorom tvrtke Čistoća, razgovarali smo o poslovanju tvrtke, o nastavku sanacije ilovačkog odlagališta, traženju novoga modela za izdvajanje i preradu biorazgradivog otpada, o zelenim otocima, Zimskoj službi i daljnjim planovima.d jaksic

Do kuda se došlo sa sanacijom ilovačkog odlagališta i koje aktivnosti slijede?

Nedavno je završena druga faza sanacije ilovačkog odlagališta vrijedna 2,9 milijuna kuna koju su s po 50 posto sufinancirali Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti. Pregledom predstavnika navedenoga Fonda, utvrđeno je da su svi radovi završeni na vrijeme i na adekvatan način. Slijedi treća faza, nastavak sanacije koji pored dosadašnjih devet , obuhvaća izgradnju dodatnih 13 plinskih zdenaca i sustava koji bi taj plin transportirao na motor koji će biti prerađen iz dizelskog u bioplinski agregat pri čemu bi se spaljivanjem proizvodila struja. Njome bi napajali cijeli sustav na odlagalištu, a višak bi mogli prodavati. Taj je motor inače, bio u sastavu balirke koja je posljednjih šest, sedam godina stajala neiskorištena. To bi bio jedinstven, prvi primjer iskorištavanja odlagališnih plinova u Hrvatskoj. Ova faza vrijedna je oko milijun kuna, a trebala bi biti realizirana sljedeće godine. Nakon toga slijedi izgradnja reciklažnog dvorišta vrijedna 1,6 milijuna kuna, a koje će biti jedno od tri takva dvorišta na području grada Karlovca. Oba zahvata smanjuju količinu odloženoga otpada i povećavaju kapacitet postojećeg odlagališta. Procjena je da bi postojeći kapacitet odlagališta time mogao umjesto do 2016. godine, produžen barem još godinu dana više, do kada očekujemo da će profunkcionirati i novi Regionalni centar za odlaganje otpada. Na istoj lokaciji planiramo i izgradnju sortirnice za što smo zatražili sredstva iz Europske unije i očekujemo da će taj projekt proći. Naredna faza koja će koštati dodatnih 300 tisuća kuna obuhvatit će nastavak sanacije postojećega odlagališta pokrivanjem folijama i zatravnjivanjem jednoga dijela nesanirane plohe. Nakon toga slijede daljnje faze sanacije sve do potpunog zatvaranja i zatravnjenja površine na koju će potom u doglednoj budućnosti biti moguće postaviti energetske objekte kao što su fotonaponske elektrane, zatim Edukativni centar za obnovljive izvore energije i slično. Inače, odlagalište na Ilovcu je prilično uređeno i ima sve potrebne dozvole za velike količine otpada koji se odlaže i prvi u Hrvatskoj smo predali zahtjev za okolišnu dozvolu.

Ima li balirka sada kakvu namjenu?

Balirka sada ima svoju namjenu jer baliramo sav iskoristivi otpad kao što je papir, folija i plastika, gume, čime taj otpad postiže višu cijenu na tržištu i u trenutku kada posigne najveću, prodajemo ga.

Radimo na pronalaženju najpovoljnijeg modela za preradu bio otpada

Što se radi po pitanju izgradnje sustava za izdvajanje i preradu biootpada?

Mi smo dio Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u kojoj su predviđeni Regionalni centri. U tim Centrima se u bioreaktivnom postrojenju smanjuje količina otpada. Do izgradnje takvoga Centra, Hrvatska će plaćati penale s obzirom da niti jedno odlagalište nema sustava za preradu biorazgradivog otpada i njegovo iskorištavanje u toplinsku i električnu energiju. Kako će Karlovac proći u toj „diobi penala“, ne možemo procijeniti. Mi smatramo da će u toj ukupnoj razdiobi kazni biti u vrlo malom opsegu jer se smanjila ukupna količina otpada na ilovačkom odlagalištu budući tvrtka Eko flor plus od srpnja 2011.g. više ne dovozi otpad. To je naravno smanjilo i prihode tvrtke, ali u konačnici očekujemo manju kaznu. Problem je što Ilovac nema dozvolu za preradu toga otpada i ukoliko bi se išlo na taj „latvijski“ model u sklopu kojega bi se bio otpad prerađivao u bio plin, treba mijenjati lokacijsku dozvolu i izraditi Studiju utjecaja na okoliš. Mi u dogovoru sa Županijom i ostalim nadležnim institucijama pokušavamo iznaći model kako bi ubrzali i omogućili tu biorazgradnju. U tom smislu u sklopu tvrtke Čistoća formiran je novi sektor koji će se baviti tim modelima, te Gradu Karlovcu predložiti najpovoljniju varijantu koja će biti usklađena sa Strategijom gospodarenja otpadom RH. Djelatnici navedenog sektora zaduženi su i za pripremu dokumentacije za prijavu projekata za EU fondove, kao i za druge projekte. Prvenstveno, planiramo postati lider u regiji za obnovljive izvore energije. Namjeravamo formirati Energetsku zadrugu za obnovljive izvore energije kojoj bi tvrtka Čistoća bila na čelu, a u koju bi bile uključene komunalne gradske tvrtke, udruge, škole…, a po modelu koji je europski hit. Inače, takve zadruge pomažu jedne drugima da se aktiviraju obnovljivi izvori energije.

Izrada digitalnog katastra kanti za otpad

Što se u tvrtki sve čini po pitanju recikliranja otpada?

U čitavoj koncepciji novoga gospodarenja otpadom, važna je i reciklaža na kućnom pragu, a tu spadaju zeleni otoci i reciklažna dvorišta. Naš prvi korak u tom pravcu je izrada digitalnog katastra svih kanti za otpad koje imaju bar kod, te se i putem mobitela može primjerice provjeriti jesu li pravilno postavljeni, kuda koji pripada i slično. U planu je, uz sufinanciranje nadležnog Fonda, i nabava dodatnih spremnika za papir i plastiku čime bi pojačali reciklažu. Krenuli smo i s dodatnim odvajanjem stakla te smo po pozivu postavili nekoliko takvih spremnika, između ostalog i kraj Gradske uprave. Također, tvrtki koja se bavi odvajanjem tekstila, dozvolili smo da u sklopu zelenih otoka postavi svoje kontejnere za tekstil, jer nama je u interesu i trudimo se svim silama da se smanjuje količina otpada na deponiju. Recikliranje je ujedno i zakonska obveza, tako da ulažemo i u edukaciju po tom pitanju. Cilj je da se bio otpad odlaže na svoje mjesto i da se iskoristi gdje god je to moguće.

Kako funkcioniraju posude za pseći izmet?

Iako je u početku je bilo trganja i uništavanja vrećica, posude za pseći izmet itekako imaju svoju funkciju, naročito oko dječjih igrališta. Pored nekoliko postavljenih, imamo i zahtjeve za postavljanje novih, primjerice od strane Kinološkog društva.

Od ove godine više niste nositelj Zimske službe. Što to za tvrtku znači?

Od ove godine Zimska služba nije naš glavni posao, tako da ćemo sa svoja tri stroja s koliko raspolažemo, čistiti samo uži dio grada, odnosno pet gradskih četvrti. S obzirom da se ove godine održava gotovo 500 kilometara cesta, na natječaju je za izvođača izabrana tvrtka Ceste Karlovac, a Čistoća i Zelenilo su podizvođači. Nama ta priča potpuno odgovara i možemo krenuti u provođenje svih mjera koje nalaže Zakon vezano uz naš osnovni posao.

Provodi li se još akcija odvoza glomaznog otpada za građane?

Što se tiče odvoza glomaznog otpada i dalje za građane imamo jednom godišnje besplatnu akciju odvoza glomaznog otpada.

„Cijene usluga neće rasti“

Očekuju li se promjene cijena komunalnih usluga?

Što se tiče cijena komunalnih usluga, možemo garantirati da one neće rasti, tako da građani mogu biti bezbrižni. Naprotiv, uslijed racionalizacije možemo očekivati i blagi pad cijena i separativni pristup odlaganja otpada.

Kakav poslovni rezultat na kraju godine očekujete?

Pokazatelji za prvih devet mjeseci upućuju na sličan rezultat kao i protekle godine, odnosno na pozitivan rezultat i to uz poboljšanje usluga. Ove godine uložilo se i u vozni park, opremanje, informatizaciju i nastavljamo štedljivo… Paralelno radimo usporedbu cijena usluga s ostalim gradovima i po prvim pokazateljima smo u nekakvoj sredini. Inače, ove naše usluge su godine već pojeftinile pet posto, a ukoliko bude prostora, ići ćemo separativno na smanjivanje cijena za neke kategorije usluga.

Koji su Vaši glavni ciljevi vezani uz razvoj i napredak poduzeća?

S obzirom da sam do sada uspješno napisao sedam EU projekata, prvenstveno za škole, orijentacija je da organiziram tvrtku kako bi povukla što više sredstava iz EU fondova za nabavu vozila, posuda i ostale opreme kako se ta sredstva ne bi morala izdvajati na teret građana, već bi bila donirana. Iako se radi o dugotrajnom procesu, očekujemo da ćemo privući značajna sredstva, otprilike milijun eura po projektu. Moj cilj je također usmjeravanje tvrtke na iskorištavanje obnovljivih izvora energije, a sve s ciljem povećanja i poboljšanja komunalne usluge, a da građani to kroz cijenu usluga ne osjete, već da se to realizira kroz fondove EU.

Sunčica Laić

 

 

Skip to content