Povodom Dana planeta Zemlje

foto web1M

DIGITALNA KARTA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Čistoća Karlovac d.o.o je 22. travnja, povodom Dana planeta Zemlje, predstavila digitalnu kartu divljih odlagališta otpada. Direktor Čistoće, Damir Jakšić, istaknuo je kako su divlja odlagališta u našem gradu još uvijek veliki problem i kako će putem nje građanima biti omogućeno da i sami prijave lokacije divljih odlagališta.

Voditelj Tehničko operativnog sektora Čistoće, Ivan Polović smatra da se svijest građana o pravilnom odlaganju smeća i nije previše povećala. Mnoga su velika divlja odlagališta sanirana, no nažalost na mnoga od njih ljudi i dalje odvoze smeće. Podsjeća građane da svoj otpad mogu besplatno odložiti na Odlagalište otpada Ilovac.

Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje grada Karlovca, Martina Furdek Hajdin, rekla je da je Fond za zaštitu okoliša odobrio nova sredstva koja će Čistoći omogućiti nabavu vozila, posuda, što će omogućiti obnovu starih, ali i postavljanje novih zelenih otoka te nabavu i podjelu kompostera. Istaknula je da su to veliki koraci prema selekciji otpada i smanjenju odvoza otpada na Odlagalište Ilovac. Također očekuje i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta, projekta koji čeka postupak javne nabave.

Zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Marina Kolaković rekla je da moramo biti svjesni velikih klimatskih promjena, što smo osobito mogli osjetiti u prošloj godini. Ističe kako Grad provodi i predviđa niz akcija i manifestacija sa ciljem poboljšanja ekološke i energetske učinkovitosti te podizanjem svijesti građana o tome. Poziva sve građane da i dalje budu aktivni u tom smislu i da daju svoj doprinos.

Tijekom pressice djelatnici Čistoće sanirali su obližnje, još jedno u nizu, divlje odlagalište smeća.

Govoreći o dosadašnjim rezultatima akcije “Zelena čistka”, direktor Čistoće Damir Jakšić izvijestio je kako je prikupljeno 36,8 tona otpada sa lokacija koje su izabrali sami organizatori akcija.

foto web1Mfoto web2Mfoto web4Mfoto web3M

Skip to content