Podsjetimo se: u koji spremnik se odlaže koja vrsta otpada :)

Podsjetimo se:
  • u plavi spremnik odlažu se papir i karton,
  • u žuti spremnik otpad od plastike,
  • a u smeđi spremnik biootpad.
Staklo i metalnu ambalažu možemo odložiti na zeleni otok,
dok u reciklažna dvorišta na Ilovcu (Zagrebačka 17d) i Maloj Švarči (Ul. dr. Slavka Rozgaja 5a) možemo odložiti sav otpad (neopasni, ali i opasni).
Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljak, srijeda i petak od 7 do 15 sati, utorak i četvrtak od 12 do 20 sati i subota od 7 do 15 sati.Skip to content