Odvoz glomaznog otpada: od idućeg tjedna i prema rasporedu i na zahtjev

Veći broj divljih deponija, te vezano uz to povećan trošak za njihovo uklanjanje, povod su ponovnog uvođenja besplatnog odvoza glomaznog otpada putem zahtjeva građana. O toj je temi, kao i o aktivnostima postavljanja bar kodova i čipova na spremnike za miješani komunalni otpad, na konferenciji za novinare održanoj u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu, govorila direktorica Čistoće Josipa Škrtić Pucarević.

Naime, koncem ožujka Čistoća je temeljem Odluke Gradskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca, a sa ciljem racionalizacije troškova budući priprema za novi sustav gospodarenja otpadom iziskuje i pojačane troškove, uvela besplatan odvoz glomaznog otpada za građane prema rasporedu u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Iako su građani koristili tu uslugu, a na raspolaganju im je i Reciklažno dvorište, uočen je trend stvaranja većeg broja divljih odlagališta. Stoga je, u dogovoru s Gradom Karlovcem, odlučeno da će građani od idućeg tjedna imati mogućnost zatražiti besplatan odvoz glomaznog otpada i putem zahtjeva, kakva je ranije bila praksa. Besplatan odvoz glomaznog otpada bit će također i nadalje organiziran i prema rasporedu u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici www.cistocaka.hr, kao i raspored odvoza glomaznog otpada po mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

„Tvrtki Čistoća odvoz glomaznog otpada putem pojedinačnih zahtjeva građana stvara značajan trošak, no u dogovoru s Gradom Karlovcem, a zbog većeg broja divljih odlagališta, odlučili smo se ponovo uvesti takav način organizacije odvoza. Koncem godine vidjet ćemo kakvi su „rezultati“ i po pitanju broja divljih odlagališta i po pitanju troškova ovakvog načina organizacije odvoza glomaznog otpada. Do tada, pozivam građane da doista koriste – ne samo mogućnost odlaganja glomaznog otpada prema rasporedu u gradskim četvrtima i mjesnim odborima kao i mogućnost naručivanja odvoza putem zahtjeva, već i Reciklažno dvorište“, istaknula je direktorica Čistoće Josipa Škrtić Pucarević na konferenciji za novinare.

Na konferenciji je bilo govora i o aktivnostima postavljanja bar kodova i čipova na spremnike za miješani komunalni otpad. Kako je izvijestila direktorica, aktivnosti idu prema planu, a od prošlog tjedna, uz individualno stanovanje, započelo se s postavljanjem bar kodova i u zgradama kolektivnog stanovanja. Aktivnostima će biti obuhvaćeno 23 tisuće korisnika. (10. 05. 2018.) foto: Radio Mrežnica i HRK

Skip to content