Od 1. srpnja na ilovačko odlagalište neće se dovoziti otpad izvan Karlovačke županije

polovic 01

polovic 01

S Ivanom Polovićem, direktorom tvrtke Čistoća, razgovarali smo o poslovanju ove tvrtke, nastavku sanacije ilovačkog odlagališta, planovima i projektima koje namjeravaju realizirati u ovoj godini i drugim aktualnostima.

*Osvrnite se ukratko na rezultate poslovanja tvrtke Čistoća u protekloj godini

-Proteklu godinu, iako je bila krizna završili smo s dobiti od 851.947 kuna. Dok smo s jedne strane prihod od odvoza otpada povećali za pet posto, istovremeno smanjeni su nam prihodi od dvije značajne stavke i to od odlaganja otpada za četiri posto i od čišćenja i pranja javnih prometnih površina za tri posto. Ipak, smanjenjem nekih troškova, uspjeli smo pozitivno poslovati i završiti godinu na razini 2009. godine. Protekle godina uspjeli smo putem leasinga kupiti i dva nova autosmetlara i jedan autopodizač.Najveći problem u 2010. godini bila je naplata, tako da su potraživanja krajem godine iznosila 10,6 milijuna kuna. Od toga, čak trećina duga otpada na dužnike kojima naše usluge naplaćuje Inkasator, a to su građani, obrtnici i manje tvrtke.

Izvor i autor: Karlovački tjednik,Sunčica Laić

Mi u tvrtki poduzimamo sve da se potraživanja naplate, koristimo sve moguće pravne mehanizme, mogućnosti dogovora, otplate na rate i slično. Rezultati se vide, ali do njih se, s obzirom na postojeću krizu, dolazi teško i sporo.

U pripremi treća faza sanacije ilovačkog odlagališta

*Kakve se aktivnosti odvijaju vezane uz ilovačko odlagalište i tko će sve nakon 1. srpnja na njega dovoziti otpad?

-Uz redovno odlaganje komunalnog otpada, za ilovačko odlagalište trenutno je u pripremi natječaj za nastavak sanacije, odnosno u izradi je projektna dokumentacija. Ta treća faza sanacije obuhvaćat će završni pokrovni sloj sjeverne i zapadne plohe odlagališta, zatim izgradnju obodnih kanala oko cijelog odlagališta, izgradnju taložnika i separatora za prikupljanje oborinskih voda, izgradnju devet plinskih zdenaca za otplinjavanje toga dijela odlagališta, kao i izgradnju privremenih cesta po obodu odlagališta. Navedene radove procijenjene vrijednosti od osam milijuna kuna financirat će s po pedeset posto sredstava Grad Karlovac i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve prema osnovnom ugovoru o financiranju sanacije odlagališta Ilovac iz 2004. godine. Istovremeno, radi se na izmjeni idejnog rješenja sanacije odlagališta zbog povećanja visinske kote za 13 metara, a vezano uz izmjenu lokacijske dozvole. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje izmjene građevinske dozvole. Izmjenom toga projekta povećat će se volumen, odnosno ukupni kapacitet odlagališta sa 1,06 milijuna kubičnih metara na 1,29 milijuna kubičnih metara. To bi trebalo biti dostatno prostora za odlaganje komunalnog i neopasnog, odnosno inertnog otpada s područja grada Karlovca i dijela Karlovačke županije u narednih četiri godine, upravo do kada bi trebao profunkcionirati Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj gori. Od 1. srpnja ove godine, kako je i obećano, na ilovačko odlagalište neće se dovoziti otpad izvan Karlovačke županije, već isključivo s područja grada Karlovca, Duge Rese, Ozlja, te općina Žakanje, Kamanje i s područja pet  općina s kojima ugovor o koncesiji ima tvrtka Ekoflor. To su Netretić, Bosiljevo, Barilović, Generalski Stol i Tounj. Moja želja i plan je da se na Ilovcu u što kraćem roku instalira postrojenje za sortiranje komunalnog otpada. Kako se radi o izuzetno skupom projektu vrijednom više od 10 milijuna kuna, trenutno smo u traženju izvora financiranja za taj projekt. Tom sortirnicom iz komunalnog otpada izdvojilo bi se do 50 posto iskoristivih frakcija i zaposlilo najmanje deset novih ljudi uz smanjenje trajno odloženog otpada na odlagalištu i do 50 posto.

*Na koji način ćete ove godine pokušati povećati prihode tvrtke?

-U ovoj godini planiran je pad prihoda za 10 posto u odnosu na proteklu godinu koji je direktno vezan za pad prihoda od odlaganja otpada, on je već u padu, a od 1. srpnja zbog naprijed navedenog razloga, past će za najmanje 30 posto. Iskreno se nadam da ovaj značajan pad prihoda neće previše utjecati na konačni rezultat, te da ćemo daljnjim smanjivanjem rashoda uspjeti smanjiti tako veliki pad prihoda kako bi godinu završili  pozitivno. Jedan od načina da povećamo prihode bio bi nam i posao zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest .

Naime, u siječnju ove godine podnijeli smo zahtjev nadležnom Ministarstvu za dobivanje licence ovlaštenog sakupljača građevinskog otpada koji sadrži azbest. Ako dobijemo tu dozvolu i počnemo se baviti tim poslom, prihod od ove djelatnosti mogao bi nam se malo i povećati. Na Ilovcu je prošle godine izgrađena kazeta za trajno odlaganje takvog otpada koji nakon odlaganja postaje potpuno inertan i neopasan.

U tijeku javni radovi, postavljanje platoa, odvoz glomaznog otpada…

*Koje su još aktivnosti u tijeku?

-Trenutno su u pripremni dva natječaja, od kojih je jedan za nabavu jednog auto smetlara, a drugi je za pranje kontejnera po gradu što nam je svake godine obveza, te očekujemo kako ćemo s pranjem početi u mjesecu lipnju. Nadalje, od. 2. svibnja do 1. kolovoza u tijeku su javni radovi koji ove godine traju samo tri mjeseca, vjerojatno zbog smanjenja troškova. U njih je uključeno osam ljudi i osigurano je 250 tisuća kuna, od čega veći dio pokrivaju Grad Karlovac i Područna služba Zavoda za zapošljavanje, a manji dio Čistoća. U tijeku je i odvoz glomaznog otpada koji se odvija jako dobro i od početka ove godine skupljeno je preko 500 tona otpada. Podsjetimo, jednom godišnje za građane odvoz je besplatan, organizira se prema dogovoru i na poziv telefonskog broja 613-318. Ove godine sanirali smo i dva divlja odlagališta, kod vodocrpilišta Borlin i onao na Štrekovcu kraj Jelaša. Ovo drugo spomenuto odlagalište sanirali smo već nekoliko puta unatrag  tri godine i nadamo se da se više neće ponavljati. Za odlaganje otpada u prirodu i na ostale lokacije koje za to nisu predviđene zaista ne postoji nikakav razlog jer je svim građanima grada Karlovca omogućen besplatan odvoz glomaznog otpada 1 puta godišnje, besplatno odlaganje glomaznog otpada na odlagalištu Ilovac ako ga dovezu sami i na kraju organizirani odvoz komunalnog otpada na čitavom području grada kontinuirano 1 puta tjedno tijekom cijele godine.

Također, nastavljamo s projektom postavljanja platoa za kontejnere od 1.100 litara koje ovih dana postavljamo na prostoru Novog Centra. Platoi se postavljaju kako bi se  kontejneri s javnih prometnih površina, najčešće s parkirališta, izmjestili na njih i tako se oslobodio prostor za parkiranje. Lani je takvih platoa postavljeno 50, a ove ih godine planiramo postaviti 70.

Sunčica Laić

Skip to content