Obustavljeno javno savjetovanje o odlaganju otpada

(prenosimo s www.karlovac.hr):

S obzirom da je Ustavni sud Republike Hrvatske 29. siječnja 2020. donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i Zakonom određenih članaka Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, kao i određenih članaka Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, te da je do donošenja konačne odluke Ustavnog suda privremeno obustavljeno izvršenje svih općih i pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju temeljem osporenih članaka Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, Grad Karlovac će privremeno obustaviti javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca. Većina izmjena u Odluci koja je na e-savjetovanju temelji se upravo na osporenim člancima Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koji su odlukom Ustavnog suda privremeno obustavljeni od izvršenja. Sukladno navedenom Čistoća d.o.o. Karlovac će do daljnjega naplatu obavljati kao i do sada, odnosno po postojećim cijenama. Predsjedništvo Udruge gradova čiji je član i gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić, pokrenulo je postupak provođenja ocjene ustavnosti Uredbe, za što je glasovao i sam gradonačelnik. Smatramo da je za uspostavu novog sustava gospodarenja otpadom potrebno donijeti i Uredbu kojom će se doprinjeti kvaliteti sustava gospodarenja otpadom. Grad Karlovac u suradnji s tvrtkom Čistoća nastavlja provođenje edukacijskih aktivnosti za građane u svrhu razdvajanja otpada, koristeći pritom postojeću infrastrukturu poput zelenih otoka i reciklažnih dvorišta. Do sada je edukacijskim aktivnostima obuhvaćeno 96% stanovništva, no mijenjanje vlastitih navika je dugotrajan proces u kojem treba biti kontinuiran i ustrajan.

Skip to content