Obračun PDV-a po sniženoj stopi

Početkom godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16), kojim se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13 posto na određena dobra i usluge.

Između ostalog, navedenim Zakonom PDV se obračunava po sniženoj stopi od 13 posto i na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, te će s obzirom na to, građanima i pravnim osobama – korisnicima naših usluga računi biti manji.To znači da će, primjerice, građanima koji koriste kantu od 120 litara račun na mjesečnoj razini biti niži za oko 5 kuna, dok će na godišnjoj razini platiti oko 60 kn manje. Pravnim osobama korisnicima naše usluge, koji koriste kontejner od 1100 litara mjesečni račun će biti manji za 70-ak kn, dok će na godišnjoj razini platiti oko 840 kn manje uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prvi računi (za mjesec siječanj), s obračunatim smanjenim PDV-om korisnicima usluga Čistoće d.o.o. Karlovac doći će u veljači. (26.01.2017.)

Skip to content