OBAVIJEST KORISNICIMA

Molimo građane da besplatan odvoz glomaznog otpada (na koji imaju pravo jednom godišnje), naručuju putem e-obrasca na našoj mrežnoj stranici www.cistocaka.hr.

Dodatne informacije: 047/613-318

e-mail: glomazni@cistocaka.hr

Nadalje, mole se građani da odvoz glomaznog otpada i šute uz plaćanje, dogovaraju telefonski od 7 do 13 sati, a uplate vrše na žiro-račun tvrtke putem opće uplatnice ili internet bankarstva. Kontakt telefon: 047/613-318, e-mail adresa za slanje dokaza o uplati: glomazni@cistocaka.hr. Primjer popunjene uplatnice: