Novo specijalno vozilo

perilica 1m

PERAČICA POSUDA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

perilica 1mperilica 2mperilica 3m

Od ove godine pranje posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada ČISTOĆA d.o.o. Karlovac obavlja vlastitim specijalnim vozilom – peračicom.

Prednost ovakvog načina pranje je ta, što se pranje posuda obavlja na terenu, odnosno na samoj lokaciji gdje se nalaze posude, u zatvorenoj komori vozila-peračice toplom vodom pod visokim pritiskom, te su posude nakon završenog ciklusa oprane iznutra i izvana.

Također, prednost je svakako i to što ČISTOĆA sama određuje dinamiku i lokacije pranja, a možemo i „interventno“ reagirati kad god je to potrebno tijelom cijele ljetne sezone.

Na ovaj način svakako će biti podignuta razina higijene posuda za prikupljanje komunalnog otpada u gradu Karlovcu.

U novo specijalno vozilo-peračicu investirali smo krajem prošle, odnosno početkom ove godine vlastita sredstva od 729.350,00 kn (neto), uz napomenu kako smo prijašnjih godina ovu uslugu plaćali do 200.000,00 kn godišnje za dva ciklusa pranja.

Na području grada Karlovca pere se više od 2 tisuće posuda za odlaganje miješanog komunalnog otpada u svim gradskim četvrtima, a imamo i mogućnost angažiranja peračice i u drugim sredinama. (27. 08. 2013.)

Skip to content