Novi radni stroj “drobilica”

Čistoća d.o.o. Karlovac danas je na konferenciji za medije predstavila novi radni stroj „drobilicu“ za usitnjavanje glomaznog otpada i miješanog građevinskog otpada. Nabavna vrijednost stroja je 424.000,00 eura (bez PDV-a). Medijima su se obratili direktor Čistoće Karlovac Vlatko Ivka i zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Ivana Fočić.

Govoreći o novom radnom stroju direktor Čistoće Karlovac, Vlatko Ivka istaknuo je kako se izdvajanjem korisnih frakcija, npr. metala i drveta direktno povećava količina iskoristivih frakcija koje se mogu dalje plasirati na tržište. Osim toga, glomazni otpad zauzima veliki volumen, no prolaskom kroz stroj, dobiva se puno manja količina otpada koja se lakše i jednostavnije deponira.

„Ovaj stroj bio nam je nužan i vrlo potreban u poslovanju jer nam dolaze velike količine glomaznog otpada. Njime dobivamo određene frakcije koje dalje možemo koristiti, a prvenstveno smanjujemo volumen mase glomaznog otpada koji nam ovdje dolazi“, rekao je Vlatko Ivka te dodao kako se iduće godine planira nabava još 2 kamiona „smećara“, kao i još neki strojevi, a sve u svrhu što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom.

Direktor Čistoće ovom je prilikom istaknuo i kako je postotak odvajanja otpada blizu 25 posto. „U odnosu na prethodne godine kad smo krenuli s 11, pa 15, sada je taj postotak veći, no težimo puno većoj brojci, poručio je direktor Čistoće Vlatko Ivka te pozvao građane da što više odvajaju otpad jer na taj način svi zajedno čuvamo naš okoliš i prirodu.

Zamjenica gradonačelnika grada Karlovca Ivana Fočić izrazila je zadovoljstvo nabavom novog radnog stroja te istaknula zajedničku suradnju Grada Karlovca odnosno nadležnog Upravnog odjela i njegovih djelatnika i Čistoće Karlovac u procesima u vezi gospodarenja otpadom. Također je istaknula i značaj izgradnje nove kazete za zbrinjavanje otpada.
„Zahvaljujem svim građanima koji razdvajaju otpad i koji vode brigu o okolišu na taj način“, rekla je zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić te pozvala građane koji u prethodnom razdoblju, bez obzira na dosadašnje edukacije i informiranje koje su provodili Grad Karlovac i Čistoća, možda nemaju dostatne informacije, neka nam se slobodno obrate dobit će sve potrebne informacije.

 

Skip to content