Nadzorni odbor imenovao Tomislava Polića za direktora Čistoće

Na sjednici Nadzornog odbora ČISTOĆE d.o.o. Karlovac, održanoj u petak, 28. rujna o.g. za direktora trgovačkog društva ČISTOĆA d.o.o. Karlovac imenovan je g. Tomislav Polić, dipl.ing. na mandat od četiri godine. G. Tomislav Polić počinje s radom 15. listopada o.g. U razdoblju od 1. do 14. listopada trgovačko društvo će voditi g. Ivan Polović, dipl.ing.

Skip to content